Izjava o zasebnosti

Spletne strani so zakonsko zaščitene. Celoten dizajn ter besedilo in druge vsebine, fotografije, ilustracije in podatki na spletni strani so avtorsko zaščiteni. Posameznih delov ni dovoljeno uporabljati za kakršnekoli komercialne ali nekomercialne namene. Izdelava ponatisov in vsaka nadaljnja uporaba podatkov s spletne strani ali njihova reprodukcija ali razmnoževanje so brez pisnega privoljenja prepovedani in kazensko preganjani. To velja izrecno in zlasti za vse vrste elektronske nadaljnje uporabe, tudi v spremenjeni obliki, in se prav tako nanaša na posredno uporabo, kot npr. predloge predstavitev. Za vsako registrirano in zaščiteno blagovno znamko s strani tretje osebe veljajo določila aktualnega Zakona o zaščiti blagovnih znamk ter lastninske pravice registriranih uporabnikov.